Iustitia

Význam: justice, soudnictví, soudy

Další latinský slovník

Hortor

povzbuzovat, popuzovat

Calefacto

ohřívat, zahřívat, rozpalovat (hodně, silně)

Certus

jistý ; určitý, konkrétní? (DZ ex Fournier I, 280: non recordatur tamen de certo loco)

Impietas

bezbožnost ; bezpráví, zvůle, svévole (v Bibli i častěji než "bezbožnost" ; v NZ dle srovnání Vulgáty a ČEP hlavně "bezbožnost", v SZ "svévole")

Diffundo

rozlévat, vylévat, rozkládat

Scilicet quod

a to tak, že...