Iam cum

Význam: hned jak, jakmile, jakmile jen

Další latinský slovník

Itero

cestovat

Caliginosus

temný ; pochmurný, zachmuřený, chmurný, zakaboněný ; mrákotný

Accipio

dozvědět se, poznat

Effigies

obraz, figura, forma, vzhled, podobizna, zpodobení

Otiosus

bez práce, nezaměstnaný, nečinný ; neúčastnící se politických zápasů, žijící v ústraní, pokojný ; klidný, bezstarostný ; zdlouhavý [že by to znamenalo nehybný, to Pražák neuvádí]

Siurbi

Srbové