Pars tertia f.

Význam: třetina

Další latinský slovník

Invitus

nerad, proti vůli

Subiaceo

ležet pod něčím, ležet vespod ; podléhat, být podroben, být podřízen

Consecro

zasvěcovat, obětovat (bohům) ; posvěcovat (spec. své počátky, tj. připisovat si božský původ) ; zaklínat ; dávat do klatby, proklínat ; zbožnit, zbožštit, zařadit mezi bohy, prohlásit za boha ; zvěčnit, učinit nesmrtelným

Lagena

láhev, lahvice (hliněná či skleněná), džbán ; (dutá míra)

Colligo

nabýt, získat

Doceo

vysvětlit