Discumbo

Význam: rozesadit se, rozsadit se, rozložit se (každý na své místo), usadit se, sedět u stolu, zasednout, sedět ; stolovat, být na hostině, hodovat ; ulehnout ke spánku, jít spát ; zasedat v radě

Další latinský slovník

Excipio

zachytit

Locus medius utriusque

místo uprostřed, mezi oběma ležící, patřící jim oboum

Legatio

vyslanectví

Discensio

(viz dissentio)

Exsisto

vystoupit ; vynořit se, vystoupit (zejm. z vody, země) ; vzcházet, zvedat se, vyvstat, vzejít, objevit se, vyrůst, vyprýštit, povstat, vzniknout ; vznikat, objevit se, nastat, vyskytnout se, povstat ; stát se ; osvědčit se jako ; být, existovat, vyskytova

Equus

(form. aequus)