Appamiae

Význam: (geogr.) Pamiers

Další latinský slovník

Hilariter

vesele, s radostí

Interdico

zapovědět, zakázat

Creo

tvořit, plodit, rodit ; zřídit ; strojit (nebezpečenství) ; volit, ustanovovat, určovat (do úřadu)

Tartarus

Tartar, podsvětí ; peklo

Occasus

západ

Progredior

kráčet kupředu, postupovat