Iugum

Význam: horský hřbet, pohoří

Další latinský slovník

Animans

živý tvor, živočich (o zvířatech i člověku)

Commendo

odevzdávat se (k ochraně), svěřovat se

Fibula

skoba, svor

Flos aeris

měděnka

Fugitivus

uprchlý otrok, uprchlík, zběh

Praevaricatio

porušení povinnosti (úřední n. ve veřejném životě), zpronevěra, nepoctivost, prohřešení