Universus

Význam: všechen, celý

Další latinský slovník

Cucufa

(Pražák nic, LMALB nic, MLLM nic ; snad form. cuculla, soudě podle kontextu Fournier I, 277: portantes cucufas in capite et capucium)

Circum

v okolí, kolem

Numquid

cožpak?

Obstringo

zavázat

Intersum

účastnit se, být přítomen

Perfidia

zrada, zpronevěra