Alias dictus

Význam: jinak řečený

Další latinský slovník

Effudi

(viz effundo)

Locus requiesque

místo k odpočinku

Cadere in deliberationem

přicházet v úvahu

Insisto

postavit se

Profugio

utíkat, ubíhat, unikat

In eternum

navěky (tak např. RS či Žd 6,20)