Alicuius

Význam: něčí

Další latinský slovník

Periculum

nebezpečenství, zkouška

Membrum

část, úd

Ultro citroque

sem i tam

Conversus

bratr laik, konvrš

Impensus

drahý, nákladný

Prosper

zdárný, šťastný, se zdarem, šťastně ; zdar dávající, příznivý ; příznivý, šťastný, blahověstný