Alicuius

Význam: něčí

Další latinský slovník

Copia

zásoba

Persisto

setrvávat, tvrdošíjně vytrvávat ; ve tvarech perf. splývá s persto (are, stiti, -)

Procul dubio

beze vší pochybnosti, jistě, jednoznačně

Sicut

(adv.) jako, tak jako ; jako, jakoby ; jako například ; jakožto, coby ; tak jak ; jelikož, vzhledem k tomu, že... (MLLM)

Pro omni anno

každý rok

Prospicio

opatřovat, postarat se