Tortus

Význam: zkroucený, zkřivený, ohnutý ; zvířený, zbrázděný ; zmučený ; ztrápený, soužený, trýzněný

Další latinský slovník

Incautus

opatrný, obezřetný, netušící

Mane

ráno

Incursio

útok, vpád

Advenanto

přicházet ; objevovat se, vyskytovat se

Alacritas

bojechtivost, hbitos, čilost

Renuntio

podat zprávu, hlásit