Consundo

Význam: (neexistuje, LMALB ani Pražák nic)

Další latinský slovník

Suffoco

zardousit, uškrtit, zadusit, zadrhnout hrdlo

Solempnis

pravidelný, výroční, každoročně se vracející (zejm. o náboženských svátcích) ; slavnostní

Praeceptum

rozkaz, příkaz, nařízení, předpis ; rada ; povzbuzení, napomenutí ; pravidlo, naučení ; nauka, učení

Humens

vlhký

Praecipue

obzvláště, zvláště

Impensus

drahý, nákladný