Alces

Význam: los

Další latinský slovník

Multociens

mnohokrát, často

Insolenter

zpupně, bezostyšně

Mare Rubrum n.

Rudé moře

Vimen

prut, proutí

Dominicella

slečna

Tectum

střecha, krov, kryt, příbytek, byt, obydlí