Avarus

Význam: lakomý, lakotný, hrabivý, skoupý, hamižný, chtivý peněz ; chtivý čeho, dychtivý čeho

Další latinský slovník

Lamparticus

lombardský

Invidus

závistivý

Nota

věz

Stare in suis distinctionibus

trvat na svém, stát na svém

Perduco

provést, postavit, vystavět

Villicus

správce