Avarus

Význam: lakomý, lakotný, hrabivý, skoupý, hamižný, chtivý peněz ; chtivý čeho, dychtivý čeho

Další latinský slovník

Altitudo

hloubka

Utpote

neboť, totiž, ježto, poněvadž, an ; jak možno

Prophetia

dar proroctví (tak 1K 13,2)

Lonbardia

Lombardie

Ignis

oheň

Refero

podat zprávu, hlásit