Circumcludo

Význam: obkládat, obložit

Další latinský slovník

Ubi

jakmile

Tectum

střecha, krov, kryt, příbytek, byt, obydlí

Ad hoc

v této souvislosti (DZ pro RS 54:20 ; tatáž volba později ověřena ve WEH 341)

Cetera

ostatně, jinak

Adinvenio

nalézt

Perrumpo

proniknout, prorážet