Regnum

Význam: království, královská moc

Další latinský slovník

Curro

(o čase: tempus quo currebat MCLXXIIII: takto TDH 319:32)

Amplifico

zvětšovat, rozšiřovat

Verbum

slovo ; řeč ; výrok, slova ; říkadlo, zaklínadlo, formulka ; znění, text ; pouhé slovo, planá řeč, povídačka

Lavo

umývat, koupat

Venenatus

očarovaný, kouzelný, napuštěný kouzelnou šťávou ; otrávený, napuštěný jedem ; jedovatý

Heretica pravitas

kacířská zvrácenost (obecné označení hereze polemiky, inkvizitory apod.)