Naretani

Význam: Neretvané

Další latinský slovník

Eulogia

dar, dárek (v šir. smyslu ; spec. pro dar biskupovi od kněze na znamení úcty a též pro dárek věřících biskupovi či arcijáhnovi u příležitosti synodu)

Blandimentum

lichocení, úlisný způsob ; vnadidlo, lahoda, půvab

Gravitas

moc, síla

Porta decumana

zadní brána římského tábora

Diversus

odchylný, opačný, různý

Merito

právem