Duco

Význam: meškat, zdržovat, odkládat

Další latinský slovník

Colligo

nabýt, získat

Excommunico

exkomunikovat, vyloučit z církevního společenství

Si

zda

Irridicule

nevtipně

Aratura propria

orné pozemky

Placidus

klidný