Ad multam noctem

Význam: když již noc postoupila

Další latinský slovník

Mons Securus m.

Montségur

Corruptio

zkáza, zkažení, porušení ; svádění ; podplacení, podplácení, korupce ; zkaženost, zkažený stav, zvrácenost ; zetlení, proměnění se v prach, zánik ; pomíjivost, pomíjitelné (vypsáno i z kontextů ve Vg.)

Paco

utišit, uklidnit, usmířit

Stare (subst. indecl.)

obydlí, příbytek

Affirmo

zesilovat, posilovat, upevňovat, utvrzovat ; potvrzovat, stvrzovat ; tvrdit (jako pravdu), jistit, ujišťovat

Removeo

odstranit, vzdálit, odklidit