Ad multam noctem

Význam: když již noc postoupila

Další latinský slovník

Incontinenti

hned, ihned (MLLM, 264 ; uvádí jen in continenti psáno zvlášť pod continens a tam má tuto informaci ; dohromady Fournier I, )

Constitutio

stav, povaha, ústava, dispozice, soustava, zřízení, ustanovení, konstituce

Pilum

kopí, oštěp

Adverto

obracet

Statura

postava, vzrůst

Sepulchrum

hrob, hrobka, pohřebiště ; náhrobek ; mohyla