An

Význam: či

Další latinský slovník

Mitigo

zmírnit

Arguo

dokázat, prokázat, dolíčit, doložit ; vyvrátit, vyvracet, ukázat něco jako liché, usvědčit ; vinit, obviňovat, nařknout, klást za vinu

Affictus

rozbitý, porouchaný, po pádu poraněný, povalen

Per

na základě (per hanc auctoritatem na základě tohoto citátu)

Impietas

bezbožnost ; bezpráví, zvůle, svévole (v Bibli i častěji než "bezbožnost" ; v NZ dle srovnání Vulgáty a ČEP hlavně "bezbožnost", v SZ "svévole")

Bossona

Bosna