Aquatio

Význam: opatřování vody, doprava vody

Další latinský slovník

Frons

čelo

Heminata

množství půdy, na které se vyseje jedna hemina obilí

Laesio

poškození ; urážka, uražení ; úmyslné dráždění odpůrce

Ludus scaccorum

hra v šachy, šachy

Contentus + abl.

spokojený s čím

Sanitas

zdraví, zdravý rozum, rozvaha, rozumnost