Aquatio

Význam: opatřování vody, doprava vody

Další latinský slovník

Tamquam

jako, jakožto, jakoby ; konečně, pak

Sancio

posvěcovat, potvrdit

Demeto

pokosit, požít

Patronus

patron, ochránce, zástupce ; zástupce před soudem, obhájce ; ochránce, obhájce, zastánce

In statu gratiae

ve stavu milosti

Separatim

odděleně, odloučeně, zvlášť