Quaestus pecuniae

Význam: peněžitý zisk

Další latinský slovník

Excommunicatio

vyobcování ; exkomunikace

Adequito

najíždět, dorážet

Dalmatia Maritima f.

Přímořská Dalmácie (chorvatská)

Velut

jako, jakoby ; takřka, abych tak řekl ; například, jako například, jako, tak třeba

Contexo

plést, spojovat, skládat se

Vanus

prázdný ; planý, jalový, nicotný