Quaestus pecuniae

Význam: peněžitý zisk

Další latinský slovník

Culpa

vina

Fas = fatum

osud, řízení

Curae seculares

světské starosti

Confutuo

souložit s kým, zlíhati koho

Propinqui

příbuzní

Fio

probíhat, stávat se