Adaequo

Význam: vyrovnat se, stačit

Další latinský slovník

Arca

archa

Sto

čekat, nic nedělat ; bydlet, sídlit, zůstávat ; obstát (explicitně MLLM ; i např. o tvrzení, ověřeno jasně v Moneta 90b a asi i v jedné citaci MLLM) ; (impers. "stetit") je dohodnuto, rozhodnuto, stanoveno

Frequento

často dělat, opětovat, být častým jevem, často se stávat, často docházet (k čemu)

Quispiam

někdo, něco, kdokoli, cokoli, nějaký

Delector

oblíbit si, mít rád

Dicto audiens

být poslušen