Adaequo

Význam: vyrovnat se, stačit

Další latinský slovník

Propello

zahánět, vyhánět, zapuzovat

Videlicet

patrně, zřejmě, je zjevné, jistě, věru, ovšem, rozumí se ; totiž (vysvětlující)

Exaudio

přesně slyšet, vyslyšet, poslouchat

Una

společně

Tergum

záda, hřbet

Transglutire

(Pražák ani MLLM nic ; v Capelli zřejmě ve smyslu "chytit na lep")