Digitus

Význam: prst

Další latinský slovník

Sagitta

šíp, střela

Plicabilis

ohebný

Speculor

pátrat, slídit

Talis - qualis

takový - jaký

Et hoc ideo quia

a to proto, že

Antistites

velekněžka, nejvyšší kněžka, arcikněžka, představená chrámu, hlavní obětnice ; dozorkyně ; mistryně (přen. o ženě dovedné v nějaké disciplíně)