Obsigno

Význam: pečetí opatřit

Další latinský slovník

Quadragena

(Pražák nic, ale v TDH 315 jednoznačně pro čtyřicetidenní období postu u katarů ; srv. quadragesima)

Contemno

pohrdnout, zhrdnout čím, nebrat na vědomí

Facio

dělat, činit, robit, zhotovovat ; stavět ; tvořit ; dát si dělat, nechat si udělat ; dělat se jakým, stavět se jakým ; skládat (verše) ; získávat, opatřovat, shánět, vydělat ; konat, vykonávat, provádět, pořídit

Cellararius

celerář (mnišská hodnost)

Trabs

kláda, břevno

Sumere liberos

adoptovat, za své přijmout, osvojit si (dítě)