Et hoc ideo quia

Význam: a to proto, že

Další latinský slovník

Sumere animum

vzmužit se

Quamplures

(Pražák nic, MLLM nic)

Belicosus

bojovný, bojechtivý

Archanus

tajný

Apud

u, při (u místních jmen, jmen národů) ; u, při (u osobních jmen) ; u (koho), v příbytku / bytě / domě koho ; u (koho), ve spisech, v díle (koho) ; před, v přítomnosti ; u, za (časově) ; podle soudu (koho)

Desilio

seskakovat, spadnout