Accedo

Význam: přistoupit (v eufem. smyslu Lv 18,14.19, ČEP překládá "přiblížit se k ženě, a též RS 45:10, zde překládám kvůli dvojznačnosti raději "přistoupit" či "vejít k", ač pro eufem. "vejít k" je ve Vg. častější ingredior)

Další latinský slovník

Praga

Praha

Occurro

pospíchat

Spongia

houba ; měkký krunýř šermířů, náprsník

Praeterquam

kromě, mimo, vyjma, s výjimkou

Anceps

dvojí, dvojstranný

Unus solus

jeden jediný