Accedo

Význam: přistoupit (v eufem. smyslu Lv 18,14.19, ČEP překládá "přiblížit se k ženě, a též RS 45:10, zde překládám kvůli dvojznačnosti raději "přistoupit" či "vejít k", ač pro eufem. "vejít k" je ve Vg. častější ingredior)

Další latinský slovník

Blavis

modrý

Lacto

kojit

Conquiro

vyhledávat

Alius

jiný, jinaký

Fulgur

blesk ; (pl.) bouřka, blýskavice ; záře

Lauterius

(nenal. nic)