Glastonia

Význam: Glastonbury

Další latinský slovník

Removeo

odstranit, vzdálit, odklidit

Mendicitas

žebrota, žebrání

Defigo

vrážet, zarážet

Macedonia

Makedonie, země na sever od Řecka, většinou vnímána jako oblast od Olympu až k řece Strymonu

Contentio

boj, svár, spor

Archanus

tajný