Iesu

Význam: Ježíši (vok.)

Další latinský slovník

Avallonia

Avalon

Ascensus

vzestup, vystupování, výstup

Vestimenta

oděv, oblek

Requiro

hledat, vyhledat, vyhledávat ; pohřešovat ; toužit po čem, žádat, požadovat, přát si ; pátrat, vyptávat se, dotazovat se

Dominus Deus

Hospodin Bůh (Gn 2,4-9 atd., mnohokrát)

Appellans

kdo se odvolal