Iesu

Význam: Ježíši (vok.)

Další latinský slovník

Protinus

přímo, hned, vpřed, kupředu, nepřetržitě

Conquinisco

sklonit se ; sklonit, schýlit

Nec ideo

avšak proto přece

Diucius

dlouho, déle, dost dlouho, příliš dlouho

Deni

po desíti

Orbis terrarum m.

okršlek zemský, okrsek zemský