Profluo

Význam: vytékat, prýštit, téci, řinouti se

Další latinský slovník

Hic

tam, tu

Orbis terrarum m.

okršlek zemský, okrsek zemský

An - an

či - či

Conversor

pobývat, zdržovat se ; obcovat s kým, být pospolu s kým ; žít, chovat se ; oddávat se ; stále se otáčet kde

Plus iusto

víc, než je slušné (Ovidius, Horatius)

Dominus domus

pán domu