Cuiusque

Význam: viz quisque

Další latinský slovník

Parvus

malý, maličký, drobný, skrovný, nepatrný ; málo ; krátký (o čase, zejm. pak věku) ; slabý, slabounký, tichý ; neschopný, nedostatečný ; nízký, prostý (o postavení) ; malicherný, bezvýznamný, všední, obyčejný, nezávažný ; chatrný

Ebrius

opilý, opojený, podnapilý ; zpitý, opilý čím (přen.)

Confiteor

vyznat, uznat, doznat, přiznat ; vyjevit, dát najevo, prozradit (nějakým skutkem)

Intellectio

rozumový akt

Litus

břeh, pobřeží