Capra

Význam: koza

Další latinský slovník

Pertinacia

neústupnost, tvrdošínost

Deperdo

utratit, zničit, pozbýt, přijít o

Comperio

dozvědět se, zvědět

Hungari

Maďaři

Utpote

neboť, totiž, ježto, poněvadž, an ; jak možno

Complexus

objímání, objetí ; náruč ; náklonnost, přízeň