Capra

Význam: koza

Další latinský slovník

Licentia specialis

zvláštní povolení

Praecedo

předčit, předcházet

Iustus

oprávněný, správný

Mons Alionis m.

(geogr.) Montaillou

Salvo

spasit

Varietas ac dissensio f.

rozmanitost mínění