Civitate donare

Význam: darovat občanské právo

Další latinský slovník

Conquisco

sklonit se ; sklonit, schýlit

Existi

vyšel jsi (od exeo)

Impello

podněcovat, popouzet, pohánět

Gravissimum supplicium sumere de aliquo

co nejpřísněji potrestat

Iustus

oprávněný, správný

Romania

Byzanc