Civitate donare

Význam: darovat občanské právo

Další latinský slovník

Luminar

světlík, okno ; svítilna, světlo

Praepono

usavit do čela

Universus

všechen, celý

Permaneo

zůstat, setrvat

Diremitto

přerušit

Coniugatus

ženatý, (fem.) vdaná