Cado

Význam: (in alqa re) upadat v co, upadat do čeho ; (in alqm) hodit se na koho, slušet komu ; padnout, sběhnout se, přihodit se, udát se ; dopadnout jak ; (alci) připadnout komu (o majetku)

Další latinský slovník

Inicio

vzbudit, zavládnout

Duplicando

(viz duplico ; MLLM, Pražák ani LMALB přímo nic)

Ragusinus

raguský, dubrovnický

Sumere animum

vzmužit se

Mempheticus

memfidský

Romania

Byzanc