Cado

Význam: (in alqa re) upadat v co, upadat do čeho ; (in alqm) hodit se na koho, slušet komu ; padnout, sběhnout se, přihodit se, udát se ; dopadnout jak ; (alci) připadnout komu (o majetku)

Další latinský slovník

Obedio

(viz oboedio)

Rursum

opět, znova

Perpaucus

velmi skrovný počtem, velmi málo, velmi málo

Aquila

orel, orlice ; orel, znak římské legie ; orel (nástřešní ozdoba)

Pio

očišťovat (nábožensky), usmiřovat, zažehnávat, odčiňovat, napravovat ; odvracet ; usmiřovat, konejšit, naklonit si, uctívat

Lauterius

(nenal. nic)