Mons Alionis m.

Význam: (geogr.) Montaillou

Další latinský slovník

Plane

jistě, arci, ovšem

Dominica oratio

modlitba Páně

Fas = fatum

osud, řízení

Recipio

dostat se zpět k

Procedo

putovat (např. z těla do těla ; takto DHC 311:4)

Excuso

omlouvat, ospravedlňovat ; uvádět co na omluvu, vymlouvat se na co, ospravedlňovat se ; zbavit se čeho, být zproštěn čeho, být ušetřen čeho