Aspidus???

Význam: v Pražákovi nenal.

Další latinský slovník

Putridus

shnilý, nahnilý, zkažený, ztrouchnivělý, zpráchnivělý, zetlelý ; (o zubech) vykotlaný ; zvadlý ; (ani náznak průběhového významu "tlející" apod.)

Persequor

vykonávat, pokračovat

Cadere a causa

prohrát při, prohrát soudní spor

Famula

služebná

Liberalis

laskavý, štědrý, vlídný

Accentus gravis m.

přízvuk těžký