Aspidus???

Význam: v Pražákovi nenal.

Další latinský slovník

Densus

hustý

Adhibeo

přidržovat, přikládat, přidávat ; objímat ; přibírat, brát si, přizvat, zvát, volat ; přibírat na poradu, tázat se na radu ; užívat (s nějakým účelem)

Satisfactorius

odčiňující (např. hříchy ; Pražák nic, Šenková nic ; viz RS 46:24)

Pari intervallo

ve stejné vzdálenosti

Iam

hned, co nevidět

Inhio

otvírat ústa ; lapat po čem ; dychtit po ; hledět na co zvědavě, s podivem, chtivostí, touhou