Ad libitum

Význam: podle libosti

Další latinský slovník

Civitate donare

darovat občanské právo

Excepto

(abl.) mimo koho, kromě koho

Consentio

souhlasit, stejně smýšlet, být stejného smýšlení, být zajedno, shodnout se s kým (cum alqo de re) ; být důsledný ; uzavírat co, usnášet se na čem ; sjednotit se, spolčit se, umluvit se, spiknout se, spřáhnout se

Transgressor

(Pražák nic)

Diversimode

různě, různým způsobem (LMALB ; Pražák nic, MLLM jen "diversimodus" a nic zásadního) ; odlišně, rozdílně, jinak (DZ ex RS 52:17)

Loci communes

obecné věty (zásady, principy, kategorie, poučky, myšlenky), schémata