Ita

Význam: totiž

Další latinský slovník

Animal

živý tvor, živočich

Nuntius

poselství, zpráva

Eripio

osvobodit se

Collocutio

rozmluva, rozprava, rozprávka

Alqm certiorem facere

zpravovat někoho, dávati někomu zprávu

Adorior

napadnout, přepadnout