Averto

Význam: odchýlit

Další latinský slovník

Gentes

národy ; (neklas.) pohané ; lidé

Magnus

důležitý, závažný

Eulogia

dar, dárek (v šir. smyslu ; spec. pro dar biskupovi od kněze na znamení úcty a též pro dárek věřících biskupovi či arcijáhnovi u příležitosti synodu)

Procedo

putovat (např. z těla do těla ; takto DHC 311:4)

Attendo

natahovat, napínat k čemu ; napínat mysl, pozornost, dávat pozor ; pozorně poslouchat, pozorovat (+ ak.)

Frustrum

úlomek, kus, kousek ; sousto, drobet, drobeček