Averto

Význam: odchýlit

Další latinský slovník

Dogmaticus

dogmatický, věroučný

Quintadecimus

patnáctý

Incongruus

nevhodný, nemístný

Dominica Cena

Večeře Páně

Intra

uvnitř

Discretio

rozlučování ; rozeznávání, zkoušení ; opatrnost, obezřetnost, moudrost ; rozdíl