Carrus

Význam: vůz

Další latinský slovník

Invito

pozívat, vyzívat, zvát, vybízet

Merens

zasloužilý

Intereo

zanikat

Queror

stěžovat si, naříkat

Congredior

setkat se, sejít se

Propius

blíže ; z větší blízkosti