Carrus

Význam: vůz

Další latinský slovník

Mitis

jemný, měkký ; sladký, zralý, lahodný ; mírný, klidný, tichý ; krotký (o zvířeti)

Verbero

bičovat, šlehat, bít

Contumacia

vzdor, vzdorovitost, zarputilost, nepoddajnost

Incuso

vytýkat, obviňovat

Apud

u, při (u místních jmen, jmen národů) ; u, při (u osobních jmen) ; u (koho), v příbytku / bytě / domě koho ; u (koho), ve spisech, v díle (koho) ; před, v přítomnosti ; u, za (časově) ; podle soudu (koho)

Quispiam

někdo, něco, kdokoli, cokoli, nějaký