Utique

Význam: jistěže

Další latinský slovník

Intersum

účastnit se, být přítomen

Incommodum

nehoda, neštěstí, nepohodlí

Elatio

pýcha ; zvedání, pozvedání

Comburo

spálit

Tectum

střecha, krov, kryt, příbytek, byt, obydlí

Dominica

neděle (výpustka z dies Dominica)