Adhibeo

Význam: přidržovat, přikládat, přidávat ; objímat ; přibírat, brát si, přizvat, zvát, volat ; přibírat na poradu, tázat se na radu ; užívat (s nějakým účelem)

Další latinský slovník

Aliquotiens

několikrát

Satellites m.

družiníci

Subitus

náhlý, nenadálý

Generaliter

obecně, všeobecně

Percontatio

dotazování, vyptávání

Condono

darovat, odpustit, prominout