Adhibeo

Význam: přidržovat, přikládat, přidávat ; objímat ; přibírat, brát si, přizvat, zvát, volat ; přibírat na poradu, tázat se na radu ; užívat (s nějakým účelem)

Další latinský slovník

Instinguo

pohánět (bodáním) ; podněcovat, dráždit, štvát

Contentio

boj, svár, spor

Glastonia

Glastonbury

Aquatio

opatřování vody, doprava vody

Objurgo

viz obiurgo

Vexo

plenit, pustošit