Adhibeo

Význam: přidržovat, přikládat, přidávat ; objímat ; přibírat, brát si, přizvat, zvát, volat ; přibírat na poradu, tázat se na radu ; užívat (s nějakým účelem)

Další latinský slovník

Institutum

jako obyčejně, podle svého zvyku

Cratis

proutí, roští

Mercerus

kramář, obchodník, obchodník se střižním zbožím (ale i obecněji kramář, podobně jako historicky fr. mercier ; srv. citaci MLLM VII, s. 672 "tam mercerii quam negociatores", kt. také může ukazovat na nutnost širšího chápání)

Tutus

bezpečný

Primo

zpočátku

Extra ordinem

mimořádně