Ad absurdum

Význam: k nesmyslnosti, ad absurdum

Další latinský slovník

Testimonium

svědectví, svědčení

Iam cum

hned jak, jakmile, jakmile jen

Abrenuntio

zříci se čeho (bludného názoru apod.)

Iter assumere

vydat se na cestu

Perpendiculum

olovnice

Bracae

nohavice, široké nohavice