Ad absurdum

Význam: k nesmyslnosti, ad absurdum

Další latinský slovník

Frui

užívat (těšit se z něčeho pro věc samotnou, jiné je uti, kde se věc užívá pro něco jiného)

Sive

čili (jednoznačně v RS 59:27 a mnoha dalších místech)

In vestigium

vzápětí, za chvíli

Suo sumptu

svým nákladem, na své útraty

Concilium

schůze

Praeacuo

zpředu zašpičatit, přiostřit