Ante exactam hiemem

Význam: před koncem zimy

Další latinský slovník

Adiuratio

zapřísahání ; zaklínání (ďábla)

Cruentus

krvavý, krvavě červený ; krvavý, potřísněný krví ; krvelačný, krvavý, krutý ; barvy pečetního vosku

Bene

bezvýhradně, naprosto

Rhenus citatus fertur

Rýn prudce teče

Non coniuges

nemanželé

Litus

břeh, pobřeží