Ante exactam hiemem

Význam: před koncem zimy

Další latinský slovník

Obsidio

tíseň, obklíčení, uzavření

Confero

obraceti k něčemu, vynakládat v něco

Cado

(in alqa re) upadat v co, upadat do čeho ; (in alqm) hodit se na koho, slušet komu ; padnout, sběhnout se, přihodit se, udát se ; dopadnout jak ; (alci) připadnout komu (o majetku)

Anima

duše

Commodum

prospěch, užitek

Quandoque

někdy, jednou ; když, kdykoli (jen) ; poněvadž, ježto, jelikož