Voto

Význam: zaslíbit (dceru Bohu apod.)

Další latinský slovník

Timens Deum

bohabojný

Pollinctor

omývač mrtvol

Commemmoro

připomínat, vzpomínat

In fugam conicere

dát se na útěk

Atramentarium

kalamář

Evolo

(ex alqa re) vyletět odkud / z čeho ; vzlétnout, vylétnout ; (o rychlém pohybu) vylétnout, vypadnout ; vyřítit se, vyrazit ; povznést se, pozvednout se ; (ex alqa re) ujít, uniknout čemu