Accido

Význam: nařezat, nakousat, okousat

Další latinský slovník

Ex quo

jakmile, když [zřejmě jen střv. latina]

Fides

dané slovo, slib

Cognata

příbuzná, pokrevní příbuzná ; pokrevní přítelkyně (má sourozenec ženský tvar? Nenal. pravidla ani cz-fr, nicméně velmi dobrá F7 Word 2000+ potvrzuje sourozenka i sourozenkyně)

Timidus

bojácný

Ob

pro, za, kvůli, proto, pročež