Accido

Význam: nařezat, nakousat, okousat

Další latinský slovník

Lectum

lůžko

Redigo

sehnat, zpět hnát, zpět přivádět

Commodo rei publicae

v prospěch obce

Discrimen

nebezpečenství, krize

Humanatus

polidštěný (asi, DZ ; Pražák nic ; užívá Moneta 248b nahoře)

Frequento

často dělat, opětovat, být častým jevem, často se stávat, často docházet (k čemu)