Insolenter

Význam: zpupně, bezostyšně

Další latinský slovník

Mihi est aliquod curae

mám něco na starosti

Cohortor

povzbudit

Agareni

Arabové? [jistě ano, podle otrokyně Hagar = Agar. Durand ve spojení Iudei ... et Agareni.]

Distineo

z obou stran držeti

Felicitas

úspěch

In fugam conicere

dát se na útěk