Signo

Význam: (alqm suo honore) prokazovat (náležitou úctu komu)

Další latinský slovník

Famula

služebná

Postpono

opomíjet, klást do pozadí

Subduco

vyvést

Insero

vkládat, vsouvat, strkat, zastrkovat, vpravovat (alqd. alci rei co do čeho) ; vkládat, přiměšovat, vplétat ; (refl.) plést se do čeho, vměšovat se do čeho ; zařazovat mezi, řadit mezi, brát mezi

Triduum

tři dny

Doleo

cítit bolest, něco těžce nést