Religiosus

Význam: řeholník, mnich

Další latinský slovník

Sepe

často, zhusta, mnohdy ; opětovně, opět a opět

Illustris

osvětlený, jasný, světlý, zářící ; skvělý, výtečný, znamenitý, slavný ; významný, vznešený, vážený

Exsequor

následovat, provázet ; vykonávat, provádět, plnit, vyřizovat ; vypátrat, vyzvědět, vyšetřovat ; stíhat, mstít, sledovat (za účelem trestu)

Propinquitas

blízkost

Mas

samec

Locus

místo, kout ; místo v přírodě ; poloha místa ; kraj, krajina, země, oblast ; dědina, osada, město ; místnost ; bydliště, byt ; rodidla, intimní (ženské) partie