Careo

Význam: být bez čeho, obejít se bez čeho, zdržet se, neužívat čeho, odříci si co ; stranit se, vyhýbat se (čemu), neukazovat se (kde)

Další latinský slovník

Distineo

z obou stran držeti

Exuro

spálit, vypálit

Tantopere

tak horlivě, tak velice, s takovým úsilím

Humanitas

vzdělanost

Papia

(Pražák nic.)

Ascribo

připsat, připojit, přidat (do listiny) ; zařadit koho kam, počítat koo mezi, přijmout ; ustanovovat, zřizovat ; připisovat, přičítat komu co ; přivlastňovat komu co