Careo

Význam: být bez čeho, obejít se bez čeho, zdržet se, neužívat čeho, odříci si co ; stranit se, vyhýbat se (čemu), neukazovat se (kde)

Další latinský slovník

Igitur

tedy (logický důsledek, slabší než ergo) ; tedy (pokračování nedopověděné myšlenky, to stává často na zač. věty) ; zkrátka, tedy (shrnutí a zakončení)

Fabulor

hovořit, povídat, vyprávět ; tlachat

Vel

(spojka rozlučovací ; uvádí rozluku možnou, ale ne vždy nutnou, takže má leckdy význam slučovací ; někdy poopravuje předešlou výpověď)

Consequor

následovat, pronásledovat, stíhat

Cementarius

zedník

Bulgaria

Bulharsko