Latior

Význam: širší, rozsáhlejší ; více lidí zasahující, rozšířenější ; obšírnější

Další latinský slovník

Princeps huius mundi

vládce tohoto světa (označení pro ďábla)

Ad differentiam + gen.

na rozdíl od

Prioria

převorství

Subsequenter

(Pražák nic)

Pro eo quod

protože?

Mittes

tiší (většinou mites)